Welbevinden op de werkvloer

Welbevinden op de werkvloer

Tot ver in de jaren 50 had men nog nooit stilgestaan bij ‘welbevinden’ binnen de context van een bedrijf. Johnson & Johnson startte pas in 1979 met haar programma ‘Live for Life’, wat als voorbeeld werd gezien voor bedrijfsinitiatieven op dit gebied. Niet lang daarna publiceerde The Journal of Occupational Health artikelen over het verband tussen het welzijn van medewerkers en de kosten van afwezigheid en slechte gezondheid. In de jaren ’80 kregen bedrijven voor het eerst oog voor de geestelijke gezondheid van hun personeel.

Geestelijke gezondheidsproblemen kosten bedrijven jaarlijks tien keer zoveel als afwezigheid. Het verband tussen geestelijke en lichamelijke gezondheid is voor veel bedrijven zo klaar als een klontje: mensen met twee of meer langdurige lichamelijke klachten lopen zeven keer zoveel kans op geestelijke problemen. Dit geldt ook andersom: depressie verhoogt significant de kans op eerder overlijden. De plek waar we werken, de cultuur waarin we ons bevinden en de ruimte om ons heen zijn daarbij van grote invloed.

Uitgebreid onderzoek toont de relatie aan tussen human capital management en het bedrijfsresultaat van de betreffende organisatie. Bedrijven die het welzijn van hun personeel prioriteit geven presteren beduidend beter dan andere. Die resultaten zijn niet alleen financieel, waardoor nu ook bij de beoordeling van de top wordt gekeken naar de ‘softe targets’. Hoe scoren bedrijven op cultuur, gezondheid en plezier in het werk? Als het om gezondheid gaat, voelt en neemt het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid op zich dan ooit.

Deloitte meet met hun Wellbeing@Work Index vier aspecten van welbevinden op de werkvloer: mind, body, purpose en place. Hoe is het gesteld met de geestelijke en lichamelijke gezondheid van medewerkers? Voelen ze zich betrokken bij het bedrijfsdoel en de waarden? Biedt hun werkplek en leidinggevende hen voldoende ondersteuning? Corporates beschouwen steeds vaker een ‘ja’ als antwoord op deze vragen als een onderdeel van hun succes. Bedrijven met tevreden, betrokken medewerkers hebben de laagste personeelskosten. Het werven en behouden van talent is hierbij van essentieel belang: CEO’s wereldwijd geven aan dat ze het verliezen van talent als een van de belangrijkste bedrijfsrisico’s beschouwen.

Lees meer in het rapport Well Workplace van Cushman & WakefieldLaat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!