Vastgoedtaxaties Frans van Hoeken DTZ Zadelhoff

Vastgoedtaxaties: Ruimte voor verbetering?

Sinds eind 2012 is de aandacht voor vastgoedtaxaties ongekend groot. Tal van initiatieven zijn sindsdien gestart om te komen tot meer betrouwbare taxaties. Is het dan echt zo slecht gesteld met de kwaliteit ervan? De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maken zich er in ieder geval zorgen om en hebben daarom het Ronde Tafel Overleg (RTO) geïnitieerd met de vastgoedsector. De achterliggende gedachte is dat als de kwaliteit van de vastgoedwaarderingen niet goed (genoeg) zijn dit de Nederlandse economie enorm zou kunnen schaden. Maar de kwaliteit van Nederlandse vastgoedtaxaties is zeker niet slecht zo blijkt uit een The RICS IPD Valuation and Sale Price Report Europe Search Study van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) en IPD Investment Property Databse). Vanuit internationaal perspectief scoort Nederland juist heel goed. De grotere taxatiebureaus zijn vrijwel allemaal RICS Regulated Firms, waarbij ethiek en integriteit centraal staan. Zijn verbeteringen dan helemaal niet nodig? Jazeker, want goed kan altijd beter, en daar wordt ook hard aan gewerkt.

Vanuit internationaal perspectief scoort Nederland juist heel goed

Wat is er gedaan om dit te verbeteren? De leningenportefeuilles van banken zijn in 2014 grondig doorgelicht (in het kader van de Asset Quality Review) en dat heeft geleid tot meer inzicht in de risico’s verbonden aan vastgoed. De grotere taxatiekantoren voeren vanaf 2013 regelmatig overleg in GTO verband (Groot Taxateurs Overleg) over de ontwikkelingen in de vastgoed(beleggings)markt. En inmiddels delen  de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) en  enkele grote woningcorporaties hun vastgoedtransacties in de database van StiVAD (Stichting Vastgoeddata), die deze transactiegegevens weer beschikbaar stelt aan hun taxateurs. Bovendien is onlangs de nieuwste Nederlandse versie van de Red Book (de RICS “taxatiebijbel”) verschenen. Last but not least is onder aanvoering van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) het Platform voor Taxateurs en Accountants (PTA) opgericht die in 2013 taxatie-aanbevelingen heeft opgesteld.

Wat moet er nu nog gebeuren? Ondanks hetgeen dat al is bereikt, zien de  DNB en AFM nog ruimte voor verbeteringen. Zo moet er één taxateursregister komen waarin alle vastgoedtaxateurs worden opgenomen (er zijn nu meerdere registers). Daar buigen de branche- en belangenorganisaties zich nu over in het Ovale Tafel Overleg (OTO), waarin vertegenwoordigers zitten van de beroeps- en belangenverenigingenzoals NVM, VastgoedPro, VBO, RICS). Ook dient een “taxatiehuis” voor alle taxateurs te worden opgericht die toelating, registratie, educatie en hercertificering van taxateurs regelt. Deze uitdaging ligt op het bord van VastgoedCert. Voorts moeten alle taxateurs onderworpen worden aan een  tuchtrechtsysteem, waarover  RICS een advies zal uitbrengen. Het PTA, tot slot, werkt momenteel aan de afronding van de ‘Good Practices’ als aanvulling op de eerder geformuleerde “28 Aanbevelingen” en die als voorbeelden door de taxateurs gebruikt kunnen worden.

Vanwege alle lopende initiatieven hebben DNB en AFM onlangs hun dreigement om te komen met nadere wetgeving onlangs afgezwakt. En dat is terecht. Immers, de kwaliteit van vastgoedtaxaties in Nederland is zo slecht nog niet maar kan altijd nog beter.Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!