view-preppenvastgoedprofessionals

‘Preppen’ voor professionals in het vastgoed

Veiligheid waarborgen wordt steeds complexer. Van cybersecurity en falende infrastructuur tot natuurrampen en terroristische aanslagen: de frequentie neemt toe en de menselijke en economische gevolgen zijn enorm. In 2018 telden we wereldwijd meer dan 280 klimaat gerelateerde rampen en incidenten met impact op meer dan 60 miljoen mensen, bedroegen de kosten voor datalekken bijna 4 miljoen USD terwijl  in 2017 er meer dan 8.500 terroristische aanslagen waren en meer dan 600 miljoen USD is uitgegeven aan kosten ten gevolge van cybercriminaliteit. Crises waar de vastgoedmarkt niet aan ontkomt. Het creëren van een veilige omgeving in onze sector is van essentieel belang en voorbereidingen op mogelijke crisissituaties zijn een topprioriteit geworden voor iedereen die een rol speelt bij het opbouwen en managen van vastgoedportefeuilles.

In antwoord op de groeiende behoefte van steden, landen en organisaties voorbereid te zijn op mogelijke crises, ontwikkelde Cushman & Wakefield de Prepped Cities Index. Een onderzoek dat overheden, investeerders en gebruikers van kantorenvastgoed inzicht geeft in de aspecten die van belang zijn om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een onzekere toekomst. Immers, hoe beter een stad of land is voorbereid, hoe groter de locatievoordelen zijn voor potentiele gebruikers van het kantorenvastgoed met als gevolg een meer aantrekkelijke vastgoedbeleggingsmarkt en hogere economische groei.

De index schetst de relevante acties voor overheden, investeerders en kantoorgebruikers, en beschrijft welke rol elke actie speelt in het verlagen van de risico’s bij crises. Hierbij wordt gekeken naar twee componenten: de Gebouwde omgeving en Bestuur en Milieu. Steden worden vervolgens gerankt op basis van acht indicatoren: verhuurvolatiliteit, veroudering van gebouwen, duurzaamheid, governance, terrorisme, aantrekken van talent, kwetsbaarheid voor natuurrampen en cybersecurity. De resultaten laten zien welke steden goed zijn voorbereid op en welke steden de nodige stappen moeten nemen om goed beslagen ten ijs te komen.

Singapore first, Amsterdam second

Amsterdam staat op de tweede plaats in de Prepped Cities Index. Na Singapore scoorde onze hoofdstad vooral goed op het gebied van Bestuur en Milieu met hoge scores op politieke stabiliteit en digitale veiligheid. Op het gebied van Gebouwde Omgeving is er een wat gemengder beeld. Gemiddeld genomen zijn de hooggekwalificeerde gebouwen in Amsterdam relatief nieuw maar slechts zo’n 25 procent van deze voorraad is in handen van institutionele beleggers. Daar komt bij dat de pijplijn voor nieuwbouw slechts 3 procent bedraagt van de totale kantorenvoorraad in de stad.

Steden in Azië-Pacific – met Singapore aan kop – scoren over het algemeen goed op duurzaamheid, governance en cybersecurity. Zwaktes in deze regio zijn met name verhuurvolatiliteit en de kwetsbaarheid voor natuurrampen. De Verenigde Staten scoren over het algemeen sterk op het gebied van cybersecurity en steden die opmerkelijk goed scoren in het aantrekken van talent zijn vooral Londen, Washington DC, New York, Parijs en Sydney, deze wereldsteden blijken een magneet voor werknemers.

What’s Next?

Of je nu in een veilig gebied woont of niet, alle stakeholders zullen de nodige maatregelen moeten treffen om beter voorbereid te zijn op crisissituaties. Voor investeerders en gebruikers betekent dat het ondernemen van actie op asset niveau. Vastgoed in steden of gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen moeten voldoen aan relevante codes en normen, en bedrijven die actief zijn op markten met zwakke cybersecurity-scores moeten onderzoeken wat nodig is om hun activa te beschermen. En Amsterdam? Daar zijn relatief veel oude gebouwen, wat veel vraagt van onze natuurlijke hulpbronnen. Dus ook daar is werk aan de winkel!

De Prepped Cities Index van Cushman & Wakefield kunt u hier downloaden.

Preppen vastgoed

Stappenplan voorbereiding vastgoedportefeuille op rampscenario’s.Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!