NL_Image_Millenials_Demographics_2030

Demografische verschuivingen stimuleren groeitempo van steden

De toetreding van Generatie Z op de arbeidsmarkt zal urbanisatie versnellen en de druk op steden het komende decennium verder vergroten.

De pensionering van babyboomers en het daarmee samenvallende debuut van generatie Z op de arbeidsmarkt, in combinatie met andere demografische verschuivingen, zal het groeitempo van steden wereldwijd gaan bepalen en grote impact hebben op vastgoedeigenaren, vastgoedinvesteerders en beleidsmakers. Dit blijkt uit het nieuwste wereldwijde onderzoek van Cushman & Wakefield.

Om de kansen die deze trends bieden maximaal te benutten, is inzicht in de impact ervan van belang voor alle betrokkenen.

Het rapport ‘Demografische verschuivingen: de wereld in 2030’ analyseert de enorme veranderingen die de komende 10 jaar ontstaan doordat wereldwijd 693 miljoen babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken terwijl 1,3 miljard vertegenwoordigers van generatie Z de beroepsbevolking versterken.

Het rapport kijkt naar de verschillen in aanpak en invulling van werk en levensstijl van babyboomers, millennials en generatie Z wereldwijd en de gevolgen voor steden in het komende decennium nu de ene generatie het werktoneel verlaat en de andere het betreedt.

Jeroen Lokerse, Head of Netherlands Cushman & Wakefield:

“Door de hoge kwaliteit van leven in Nederland hebben wij een sterke aantrekkingskracht op bedrijven, studenten en expats maar dat moeten we wel weten te behouden. Als we in Nederland de structurele veranderingen van de wijze waarop mensen willen wonen, werken en leven blijven onderschatten, dan laten we veel te veel kansen liggen en zal polarisatie alleen maar verder toenemen. Nu concurreren steden in Nederland onderling nog te veel met elkaar en proberen gemeentes zelf het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Globaliseringsvraagstukken en structurele transformaties, maar ook opgaven op het gebied van infrastructuur, duurzaamheid en het woningtekort kunnen we alleen gezamenlijk als metropoolregio – de Randstad – oplossen. Juist dan kan je authenticiteit behouden en kan elke stad en elke regio verder specialiseren met behoud van identiteit. Dat is de beste manier om het geheel van de afzonderlijke delen sterker te maken en de positie van Nederland als Gateway van Europa te behouden en te versterken.”

Cushman & Wakefield vergeleek in het onderzoek de groei van arbeidskrachten en de groei van het BBP in meer dan 137 steden in de wereld. Steden met een hoge groei in beide categorieën hebben de beste vooruitzichten voor vraag naar vastgoed, terwijl langzame groei in beide categorieën duidt op een achterstand in de markt. Steden met een snellere groei van het BBP dan van de beroepsbevolking zijn markten met een hoge productiviteit die investeerders kunnen aanspreken omdat ze de waardepropositie verhogen. Steden met een grotere groei van de arbeid dan van het BBP worden beschouwd als ‘lage productiviteitsmarkten’ die de aantrekkingskracht voor talent moeten vergroten om sterker te worden.

Frank van der Sluys, Head of Market Intelligence Cushman & Wakefield:

“Binnen Europa geldt Amsterdam als één van de markten waar de verhouding tussen het BBP en de beroepsbevolking zeer gunstig is. Amsterdam is één van Europa’s ‘leaders’, wat aangeeft dat er sprake is van een hoge economische productiviteit. Amsterdam staat in dit onderzoek synchroon voor Nederland als geheel. Ook vanuit het oogpunt van demografische verschuivingen zijn de vooruitzichten van ons land in internationaal perspectief zeer gunstig. Dat heeft op de langere termijn een positieve weerslag op de vastgoedmarkt waardoor Nederland een interessante bestemming is en blijft voor vastgoedinvesteerders.”

Download hier het volledige rapport.Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!