chuttersnap-800664-unsplash

Steden moeten groeien maar ook bloeien

In 2050 wonen er naar verwachting zo’n zes miljard mensen in steden, of op z’n minst 70 procent van de totale wereldbevolking.

Dit is het gevolg van de urbanisatie op grote schaal. In Nederland ligt het percentage stedelingen nu al op 70 procent. De stad wint dus enorm aan populariteit als bruisende en creatieve plek. Ook ouders met jonge kinderen blijven vaker dan in het verleden in de stad wonen. Om het allemaal leefbaar te houden is veel groen nodig.

Ruimtelijke vraagstukken zijn nauw verweven met demografische ontwikkelingen en we zien dan ook dat ‘de trek naar de stad’ leidt tot forse verdichting van onze steden. Dat is nodig maar zorgt er ook voor dat het groen in de stad te vaak plaats moet maken voor stenen: voor scholen, winkels, publieke voorzieningen en uiteraard voor wonen. De luchtkwaliteit van steden wordt daar niet beter van en we stoten alleen maar meer kooldioxide uit. En dat terwijl we voor de grote uitdaging staan om de komende jaren deze uitstoot juist drastisch te verminderen en het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het moet dus anders en daar is technologie en innovatie voor nodig. Groen in de stad kan daar een rol in spelen en is essentieel voor het inrichten van leefbare en duurzame steden. Bomen slaan koolstof op en verwerken kooldioxide en kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.

Internationaal zijn er steeds meer voorbeelden van stedelijke bossen. Daarbij worden gebouwen gebruikt om het groen mee de hoogte in nemen, de zogenoemde ‘jungle flats’. Architect Stefano Boeri heeft al meerdere projecten op zijn naam, zoals het in 2014 opgeleverde verticale bos ´Íl Bosco Verticale´ in Milaan, en heeft inmiddels ook in Nederland projecten in ontwikkeling zoals het Trudo Vertical Forest in Eindhoven op Strijp-S en Wonderwoods in het stationsgebied van Utrecht, waar de komende jaren het Healthy Urban Quarter wordt ontwikkeld. Beide gebouwen gaan zorgen voor een betere luchtkwaliteit en biodiversiteit in de stad. Het negentig meter hoge Wonderwoods zal zo´n 300 woningen tellen maar ook 360 bomen, 9.640 struiken en heesters en op een tussenverdieping wordt een park aangelegd. Hiermee wordt op jaarbasis 5.400 kilo kooldioxide verwerkt en 41.400 kilo zuurstof geproduceerd.

Uit diverse Europese studies blijkt dat groen in steden populaire plekken voor buitenrecreatie zijn. Ze dragen bij aan stressreductie, nodigen uit tot bewegen en leveren een zeer belangrijke bijdrage aan een gezond leefmilieu omdat ze een gratis luchtfilter zijn voor fijnstof en kooldioxide opvangen. Dat stedelijke bebossing een serieuze optie is om bij te dragen aan het Klimaatakkoord en aan toekomstbestendigheid van steden bewijst het eerste World Forum Urban Forest van de VN. Eind november gingen in Italië overheden, landschapsarchitecten, arboristen, planologen en andere experts met elkaar in gesprek over multidisciplinaire oplossingen voor duurzame steden en delen er hun kennis en ervaring. Stedelijke bossen zijn een innovatieve oplossing om bij gebrek aan ruimte toch zorg te dragen voor groen in de stad. Zo kunnen steden blijven groeien en aantrekkelijk blijven om te leven, te wonen en te werken.

Over de auteur: Elsbeth Quispel is Head of Strategy & Innovation bij Cushman & Wakefield
Dit artikel verscheen in de vastgoedmarkt van december 2018.


Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!