Blockchain_Bitcoin

De gamechanger die big data heet

Data-gedreven besluitvorming maakt een organisatie productiever en gedrevener, stelt Harvard Business Review. De analyse van grote hoeveelheden data zorgt voor een transparanter proces en het nemen van betere beslissingen. Als dat geen evidente motivatie is voor alle actoren in vastgoed! Hoe kunnen big data toegevoegde waarde bieden?

Gebruikers

Beter inzicht in het gebruik van je vastgoed kan je portefeuille optimaliseren, net als slimme gebouwen op basis van verzamelde data een efficiëntere of aangenamere beleving kunnen bieden. Kijk naar The Edge, door OVG ontwikkeld op de Zuidas: zo’n 28.000 sensoren in dit kantoorgebouw verzamelen big data, die enorm veel informatie verschaffen over het gebruik ervan. Interactie met medewerkers vindt plaats via een app: zo is bekend hoe je je koffie graag drinkt en welke temperatuur je aanstaat. Afhankelijk van je eigen agenda en de beschikbare plekken in het gebouw word je naar een specifieke ruimte geleid. Bij weinig aanwezigen kunnen delen van het kantoor gesloten blijven, waardoor op klimaatbeheersing, verlichting en schoonmaak wordt bespaard.

Beleggers en financiers

Op basis van big data kunnen financiers het risico bij de verstrekking van een financiering minimaliseren en beleggers streven natuurlijk naar een maximaal rendement qua exploitatie en verhuurbaarheid. Op dit moment zetten financiers al algoritmes in bij de analyse van kredietrisico’s. Beleggers kunnen dezelfde algoritmes toepassen om risico’s en rendement beter te identificeren, bijvoorbeeld door de aantrekkelijkheid van een gebouw voor potentiële huurders vast te stellen. Zo investeert Westfield Corporation, een van de grootste eigenaren van winkelcentra ter wereld, substantieel in de analyse van big data om de winkelier- en consumentenervaring te optimaliseren.

Projectontwikkelaars

Big data stellen ontwikkelaars in staat om een nog beter op de markt afgestelde ontwikkeling te produceren. In New York en Chicago vinden interessante experimenten plaats, waarbij sensoren in gebouwen real time informatie geven over de gebouwde omgeving aan ontwikkelaars, maar ook wetenschappers en beleidsmakers. Door luchtkwaliteit, verkeersstromen, afvalbeheer en energieverbruik te monitoren, wordt inzichtelijk welke ruimte optimaal werkt voor huurders. Op het gebied van efficiency, productiviteit en kwaliteit van leven kunnen op deze manier grote stappen voorwaarts worden gezet.

Adviseurs

Makelaarsdiensten en (ver)huuractiviteiten worden steeds meer geautomatiseerd door nieuwe technologie. Online aanbieders van referentietransacties stellen nu al alle relevante gegevens van een huurtransactie beschikbaar; data zijn steeds toegankelijker en transparanter. Ook met het huurrecht zien we raakvlakken, zoals het gebruik van crowdsourcing om consumenten informatie te geven over referentietransacties. Ik kan me voorstellen dat big data binnenkort worden ingezet om bij huurprijsherzieningen de markthuurprijs te bepalen.

Uitdagingen

De mogelijkheden van big data, zeker in combinatie met nieuwe technologie als Blockchain, zijn eindeloos, ook al klinken sommige opties nu nog als science fiction. In de toekomst kunnen contracten zichzelf executeren als aan vooraf vastgestelde voorwaarden is voldaan, hebben we door digitalisering geen notaris of accountant meer nodig bij waarde- of vertrouwendragende documenten en handelingen en kunnen complexe transacties worden vereenvoudigd. Het spreekt voor zich dat we hierbij uitdagingen mogen verwachten: op het gebied van dataverwerking en -management, maar ook schaalbaarheid en uitbreiding. De systemen die we ter beschikking hebben, moeten de immer groeiende hoeveelheid informatie kunnen bijbenen. Datavolume en opslag vergen een grotere energieconsumptie en goede samenwerking met wetenschappers en andere experts. Risico’s op het gebied van privacy en veiligheid nemen toe.

Nu is het moment om je hierin te verdiepen. De vastgoedsector is kapitaalintensief en relatief inefficiënt en intransparant, wat een enorm potentieel biedt voor toepassingen van big data. Het is niet de vraag óf big data onze sector gaan veranderen, maar wanneer. Deze gamechanger staat voor de deur.

Download hier het volledige artikel dat in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte is gepubliceerd.

Boris Ziermans,
partner Cushman & WakefieldLaat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!