Computer Network

Big (vastgoed) Data

In een steeds transparanter wordende vastgoedmarkt is bezit van data niet meer onderscheidend. Het vermogen om data te analyseren met modellen en applicaties gericht op besluitvorming en voorspellingen daarentegen wel.  Dat vraagt er wel om de eigen data op orde te hebben. Dit is de basis om echt toegevoegde waarde te leveren aan klanten en/of de concurrentie voor te kunnen zijn en blijven.

We worden al steeds beter in het toepassen van grote hoeveelheden data en complexe analyses gericht op besluitvorming en voorspellingen. En de markt beseft ook het belang ervan: 53% van de respondenten van KPMG’s Global PropTech Survey van november 2017 geeft aan dat Big Data en data-analytics de sterkst opkomende technologische innovatie is die de komende 3 jaar zal worden geadopteerd. Maar alle technologie ten spijt als je je eigen data niet op orde hebt. Vaak nog werken bedrijven met inefficiënte processen om data te verzamelen, is niet bepaald welke data om welke reden al dan niet wordt verzameld, ontbreekt controle op de kwaliteit van de verzamelde data, wordt data niet goed opgeslagen of zijn data definities niet goed vastgelegd. Hoogste tijd voor inhouse datawarehouses dus.

Een datawarehouse is qua structuur en model een weerspiegeling van het businessmodel van de organisatie; ‘het geheugen’ van het bedrijf met betrouwbare managementinformatie. Data elementen die hierin worden opgeslagen moeten een vaste definitiebepaling hebben waardoor brongegevens op een correcte en eenduidige manier bij elkaar moeten komen. Dit zorgt meteen voor een schifting tussen relevante data die je met regelmaat nodig hebt als onderdeel van bepaalde processen en data die mogelijk incidenteel relevant zijn. De laatste categorie vormt bewust geen onderdeel van een data warehouse maar wordt opgeslagen in een zogenoemd ‘data lake’: een verzameling data afkomstig van diverse bronnen al dan niet gestructureerd opgeslagen in een aparte omgeving, los van andere data of systemen, met behoud van de definitie van het bronsysteem.

Verbeter de data begin bij jezelf

Binnen de vastgoedmarkt worden er al jaren verwoede pogingen gedaan tussen marktpartijen om vastgoeddata te delen en te komen tot eenduidige data, met eenduidige definities als vertrekpunt voor data-analyses. Transactiedata is hierin zonder twijfel de meest opgeslagen en meest gewilde data binnen de hele sector. Kijk alleen maar eens hoeveel medewerkers in je eigen organisatie dagelijks op zoek zijn naar transactiegegevens en dan vooral naar hoeveel verschillende platforms er zijn waarin transactiegegevens worden weergegeven. Wat is de kwaliteit van al die opgeslagen data en hoe volledig is het? Wie deelt welke data met wie? Wat is de zin en onzin van het bijhouden van lijstjes en overzichten om deze vervolgens tegen de borst te houden? Hoe lang gaat het nog duren voordat we echt transacties met elkaar delen en we daadwerkelijk een giant leap zetten in de verdere transparantie van de vastgoedmarkt? We kunnen pas stappen maken naar een transparante vastgoedmarkt als de organisatie én de kwaliteit van data binnen vastgoedorganisaties gewaarborgd is. En dat begint bij u en ons zelf.

Elsbeth Quispel
Head of Strategy & Innovation
Cushman & Wakefield

Bron: Vastgoedmarkt editie December 2017.Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!