driverless_car_12801

Autonoom vervoer

Stel je voor dat we onze gepercipieerde reistijd naar nul kunnen brengen? Simpelweg omdat we voertuigen kunnen gebruiken om volledig productief te zijn zodat reistijd tijd wordt om te werken, te ontspannen of zelfs te slapen? Is autonoom vervoer daarmee de volgende gamechanger in infrastructuur en ook in vastgoed? Hoe lang de technologie nog nodig heeft weten we niet. Terwijl het ene rapport aangeeft dat het nog tien jaar kan duren hebben de eerste vrachtwagens zonder chauffeur in de VS hun ritten al gemaakt. De komende jaren zullen de ontwikkelingen hard gaan en het is tijd ons nu te buigen over de impact die zelfrijdende voertuigen gaan hebben op onze manier van werken, wonen en ontspannen. En moeten we dan anticiperen op het vervoer en transport van de toekomst of kunnen we ons beter eerst voorbereiden op een overgangsfase?

De gemiddelde woon-werkreisafstand is al honderden jaren gemiddeld 30 minuten. Sneller kunnen reizen betekende dat mensen juist weer verder van hun werk gingen wonen en als vertragingen toenamen gingen mensen weer dichter bij hun werk wonen. De laatste jaren zien we wereldwijd een forse trek naar steden. De komst en mogelijkheden van autonoom vervoer kan dit veranderen. Want waarom per sé in de stad wonen als de gepercipieerde reistijd nul wordt? Wat betekent dit voor onze infrastructuur? Wordt de druk eerst hoger omdat meer mensen buiten de stad gaan wonen? Gaat er geen forens meer met de trein omdat iedereen in die zelfrijdende auto´s stapt? En willen we dan allemaal een zelfrijdende auto hebben of alleen kunnen gebruiken?

Verdichting, uitbreiding of beide?

In welk tempo en welke volgorde ook, de vastgoedmarkt zal het gaan merken. De behoefte aan hotels verandert omdat mensen tijdens het reizen kunnen slapen. Wat gebeurt er met parkeergarages? Komen die leeg te staan als we straks alleen nog zelfrijdende auto´s delen met elkaar, of is het een plek waar auto´s staan om op te laden – voor zover dat dan nog nodig is? McKinsey schat in dat de maximale afname van de behoefte aan parkeerplaatsen 42% is, dicht bij de geschatte 43% afname van het aantal auto´s in eigendom. Maar wat gebeurt er in de overgangsfase? Wordt in eerste instantie de druk op parkeergarages groter doordat er meer (zelfrijdende) auto´s komen en er meer mensen van buiten met de auto naar de stad komen? In meerdere opzichten zal de druk op grote steden toenemen, zowel als het gaat om de capaciteit van ontsluitingswegen in en rondom steden als de parkeercapaciteit in de stad. Dit, in combinatie met de enorme woningtekorten in steden, vraagt om actie en duurzame ambities. De ambitie om naast verdichting vooral ook te kijken naar uitbreiding van steden en de ambitie om nieuwe vormen van duurzaam vervoer mogelijk te maken. Een gecombineerde toekomstbestendige visie op infrastructuur én vastgoed. In dit licht dringt zich de vraag op hoe we bijvoorbeeld moeten kijken naar de miljoeneninvesteringen in het Zuidasdok. Is dat dan echt het beste wat we nu kunnen en moeten doen?Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!