BPD-Oudenoord

Transformatie in beeld: Oudenoord deel 3

Ontwikkelaar BPD is op dit moment bezig de uitkomsten van onderzoek te verzamelen en interpreteren, zodat deze bijdragen aan een passende toekomstvisie op de (deels monumentale) panden aan Oudenoord. Hier leest u meer over het proces van deze transformatie.

Projectmanager Laurentine Jonker: “Voordat we gaan bouwen, doen we altijd onderzoek, zoals marktonderzoek en bodemonderzoek. Omdat we vaak te maken hebben met nieuwbouw is Oudenoord een bijzondere onderneming voor ons: deze bestaande gebouwen zijn charmant, maar laten ons ook kijken naar een aantal factoren die niet aan de orde zijn bij nieuwbouwprojecten. Is de constructie sterk genoeg voor de beoogde functie? Welke installaties kun je hergebruiken? Zitten er vleermuizen of andere dieren in de panden? Deze plek is een uitdaging qua planning, want er zitten een hoop verrassingen in.”

Gebiedsmarketeer Hans-Hugo Smit licht de ‘zachtere’ kant van de onderzoeksfase toe: het marktonderzoek en de cultuurhistorische onderzoeken. “Om een gebouw goed te kunnen positioneren en de juiste potentiële gebruikers te benaderen starten we altijd met een doelgroepenanalyse. Onze afdeling marktonderzoek maakt gebruik van een model waarmee 50 verschillende doelgroepen zijn te onderscheiden. Met behulp van een enorme database met gegevens van Nederlandse huishoudens kunnen we per gebied onder meer leeftijd, opleiding en bijvoorbeeld verhuisgeneigdheid van de inwoners in kaart brengen.” Oudenoord bevindt zich precies tussen het levendige centrumgebied van Utrecht en een veel rustigere woonwijk, Pijlsweerd. Het centrum is populair en breidt uit, wat mede de groeiende populariteit van Pijlsweerd verklaart. Smit verwacht dan ook voldoende afzetmogelijkheden. “De woningmarkt is booming in dit stukje Nederland, maar ook in een gewild gebied als dit hechten we  aan een grondige analyse. Zo weten we nog beter voor wie we dit aan het doen zijn en hebben we ook de omwonenden goed in beeld. Marktonderzoek is een bepalend ingrediënt voor ons werk.”

Oudenoord in de jaren ’50 – herkent u de iconische trap?

Bij gebouwen met een historie zo rijk als die van Oudenoord levert ook onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en cultuurhistorische waarden vaak aanknopingspunten op voor marketing. Een architectuurhistorica heeft een analyse gemaakt van Oudenoord tot wel 2000 jaar terug. Het gebied is lang benut als tuinbouw- en kloostergronden; het werd medio vorige eeuw pas echt onderdeel van de stad Utrecht. Smit: “Poëtisch gezegd moet je het verleden van een plek leren kennen om het verhaal van de toekomst te kunnen vertellen. Je grijpt in op iets wat er al eeuwenlang is. Bij het opstellen van een conceptvisie vragen wij ons af: wat voor plek in de stad zou dit moeten worden? Daarbij helpt het om te weten wat het vroeger was. Deze panden deden eerst dienst als kantoor, waar katholieke arbeiders een verzekering konden krijgen, en later werd het een kantoor van de Hogeschool Utrecht. Allebei maatschappelijk gedreven functies die mensen een stap verder wilden brengen in het leven. Dat is een mooi gegeven, dat we kunnen gebruiken bij de herbestemming en het verhaal voor de toekomst.” Input voor ideevorming komt soms onverwacht: “Tijdens een opening sprak een enthousiaste dame me aan: ze wist me van alles te vertellen over de bouw van dit kantoor in de jaren ’50. Ze had ook heel veel foto’s en anekdotes die ze met ons wilde delen. Dat is een rijke bron van informatie om uit te putten voor de nieuwe invulling van dit gebouw.”

In deze reeks volgen we het proces rondom de transformatie van Oudenoord 330-370 in Utrecht, waar ontwikkelaar BPD woonruimte en hospitality gaat creëren. Volgende keer: meer over de resultaten van de technische onderzoeken

  .Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!