BPD-Oudenoord

Transformatie in beeld: Oudenoord 330

In populaire steden, zeker in Utrecht waar de vraag naar woningen lijkt te blijven groeien, is het ombouwen van gebouwen met een maatschappelijke functie aan de orde van de dag. Steeds meer partijen houden zich met transformatie bezig. Hoe ziet een transformatieproces er uit? Welke hobbels worden onderweg genomen? In hoeverre is een transformatie anno 2017 anders dan jaren geleden, toen de markt een stuk kleiner was? Duidelijk. brengt vanaf nu verslag uit van de transformatie van Oudenoord 330, een pand in de Utrechtse binnenstad, ter illustratie.

Aan Oudenoord zijn tal van voormalige kantoorgebouwen, zoals van Achmea, getransformeerd naar vrijesectorhuurappartementen. Nr. 330 is nu nog in gebruik door Hogeschool Utrecht. De eigenaar vond het object niet meer in zijn portefeuille passen en besloot er afstand van te doen. Ontwikkelaar BPD kocht het dit voorjaar aan, zal ruim een jaar benutten voor planologische procedures en conceptontwikkeling en verwacht daarna te starten met de realisatie van dit project.

Na de acquisitie van een dergelijk pand formeert BPD een concept-ontwikkelteam, dat contact met de gemeente houdt, onder andere in verband met vergunningen, en verbinding maakt met de directe omgeving. Momenteel ontwikkelt het team het concept waarover later met de buurt gecommuniceerd gaat worden. Dick Helsloot, senior ontwikkelingsmanager bij BPD: “Het credo van de gemeente Utrecht is niet voor niets ‘samen stad maken’. De focus ligt op binnenstedelijke transformaties, omdat leegstand absoluut voorkomen moet worden op een locatie als deze. Dit soort panden komt nu beschikbaar en leent zich bij uitstek voor een nieuwe functie, een die blijvend van waarde is voor de toekomstige stad. Als ontwikkelaar is het onze taak om te onderzoeken: voor welke doelgroep is dit pand geschikt? Hoe denken omwonenden over transformatie? Welke kansen en bedreigingen zien we? De grootste uitdaging is om uit gesprekken, met de buurt en de gemeente, een concept-ontwikkelplan te laten rollen.”

Omwonenden zullen in het najaar worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten, waar BPD zichzelf voorstelt en input ophaalt. Welke wensen leven er? Willen mensen graag meer groen in de wijk, een plek voor ontmoeting of bijvoorbeeld werkmogelijkheden? Een omgevingsmanager fungeert als aanspreekpunt. Helsloot: “Er komt een enorme dynamiek en kracht vanuit deze wijk. Oudenoord is een waanzinnige plek voor meerdere doelgroepen op de woningmarkt. Ik kan me dan ook voorstellen dat de transformatie ook zal gaan voorzien in woonruimte. Als we van nr. 330 appartementen maken met een gemeenschappelijke ruimte, zoals een binnentuin, vergroten we als het ware het aantal vierkante meters dat mensen huren en/of kopen. Dit ligt in lijn met wat stadsmensen nu willen: ze tellen gedeelde faciliteiten en de volledige binnenstad bij hun leefruimte op.”

Volgende keer: meer over de reacties van omwonenden.

In deze reeks volgen we het proces rondom de transformatie van Oudenoord 330 in Utrecht. Ontwikkelaar BPD bekijkt momenteel de mogelijkheden om dit pand, voorheen in gebruik door de Hogeschool Utrecht, een nieuwe bestemming te geven.Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!