BPD-Oudenoord

Transformatie in beeld: Oudenoord deel 2

De (deels monumentale) panden aan Oudenoord zijn eind december 2017 geleverd aan ontwikkelaar BPD. Op dit moment is de communicatie met omwonenden in volle gang. Lees hier meer over het proces van deze transformatie.

Op de bewonersavond, half december in hartje Utrecht, stelde het team van BPD zich voor en vertelde over deze ontwikkeling. Omwonenden konden vragen stellen, zorgen delen en suggesties aandragen. Daarnaast hebben buren die rechtstreeks aan de toekomstige erfgrens wonen 1 op 1 met BPD gesproken. Regiodirecteur Harm Janssen licht toe: “We willen alle belanghebbenden bereiken en betrekken bij het proces. De goede opkomst laat zien dat zij dit ook waarderen. Wij nemen hen mee in de stappen die we moeten zetten om tot herontwikkeling te komen en zij kunnen ons vertellen hoe ze de wijk ervaren en hun wensen delen. Ook de wijkraad Noord-West is een belangrijk contact, die ook aanwezig was op de bewonersavond. Zij zijn de spreekbuis van de wijk en voorzien ons van waardevolle input. In 2018 vinden hun eigen bijeenkomsten in Oudenoord plaats.”

Veel Utrechters kennen Oudenoord en hebben er herinneringen aan. Twee van de panden zijn monumentaal, daarvoor geldt dus dat BPD zich richt op behoud van authentieke elementen, en momenteel wordt de technische staat van de overige panden onderzocht. Projectmanager Laurentine Jonker: “Op het parkeerterrein komt in elk geval nieuwbouw en we bekijken nu welk programma hier gerealiseerd kan worden. Een mix van wonen en hospitality heeft de voorkeur. Naast woningen overwegen we zogenoemde ontvangstfuncties zoals een grand café, boetiekhotel en wellness. Het projectgebied wordt opgedeeld in vijf plandelen: vier beslaan de bestaande bouw en de laatste is het parkeerterrein. Passend bij de gekozen functies moet natuurlijk de benodigde parkeergelegenheid worden gerealiseerd, altijd een uitdaging in de binnenstad.”

Omdat heel 2018 waarschijnlijk nog benut wordt om deze ontwikkeling vorm te geven, is BPD op zoek gegaan naar een partij om een maatschappelijke invulling te geven aan het gebouw. Vanaf deze maand wordt het bevolkt door Lou (Leegstand Oplossers Utrecht), die op creatieve wijze leegstandsbeheer met een maatschappelijke meerwaarde bieden. Twee kwartiermakers nemen er hun intrek; zij zijn de ‘ogen in het pand’ en zorgen voor een goede mix van tijdelijke gebruikers. Zo kunnen diverse start-ups, ambachtslieden en sociale initiatieven Oudenoord 330-370 gebruiken als werk- en ontmoetingsruimte.

De eerstvolgende stap wordt het definitief akkoord van de gemeente op het ontwikkelplan. Volgende keer: meer over de samenwerking met de gemeente.

In deze reeks volgen we het proces rondom de transformatie van Oudenoord 330-370 in Utrecht, waar ontwikkelaar BPD woonruimte en hospitality gaat creëren.Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!