Safe cities_1280x900

The Economist: “Nederland case study voor andere landen”

De wereld is de afgelopen decennia sterk verstedelijkt, een ontwikkeling die vooralsnog voortduurt. Omdat in 2016 meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woonde, is welzijn in toenemende mate afhankelijk van het succes van onze steden. Veiligheid is daarvoor essentieel: plezierig wonen, werken en recreëren veronderstelt immers veilig kunnen voortbewegen en veilig je persoonlijke gegevens op kunnen slaan. Onlangs publiceerde The Economist voor de tweede keer de Safe Cities Index, een onderzoek naar stedelijke veiligheid. Hieruit blijken snelle groei, toenemende ongelijkheid binnen een stad en uitgebreidere toepassing van technologie beduidend meer veiligheidsrisico’s op te leveren.

Amsterdam veiligste Europese stad
In de periode juni tot en met augustus 2017 verzamelde The Economist Intelligence Unit de data voor het onderzoek, dat gebaseerd is op 49 indicatoren binnen de vier terreinen digitale veiligheid, gezondheidszorg, infrastructuur en persoonlijke veiligheid. Net als in 2015 staan Aziatische en Europese steden boven aan de index en schitteren Amerikaanse steden door afwezigheid. Van de 60 steden die wereldwijd zijn onderzocht behaalde Amsterdam dit jaar de zesde plek. Als het gaat om plezierig werken, wonen en recreëren is het zelfs de veiligste stad van Europa.

Size does matter

Het formaat van Amsterdam – een dorp in vergelijking met steden als Tokyo en Beijing – is gunstig voor de veiligheid. Om internationaal te kunnen blijven concurreren als vestigingsplek voor bedrijven en om meer kennis en welvaart aan te trekken, zou Amsterdam echter veel groter moeten zijn. Wat zou expansie van onze hoofdstad of het samenvoegen van plaatsen in de Randstad als geheel betekenen voor het welzijn van inwoners? Chris Clague, managing editor van The Economist Intelligence Unit, licht toe: “Naarmate een stad groter groeit, ontstaan er natuurlijk meer veiligheidsissues. In ontwikkelingslanden zie je bij stedelijke groei vaak beperkte bronnen, maar als een Europees gebied zich zo uitbreidt verwacht ik eerder uitdagingen op het gebied van digitale veiligheid en infrastructuur.”

Concurrentie
In groeiende steden neemt de druk op de huizenmarkt, stroom- en watervoorzieningen toe. Er kan een tekort ontstaan aan personeel en talent. Amsterdam zal bij verdere groei ook zeker groeipijnen krijgen, aldus Clague, maar heeft wel een uitstekende uitgangspositie als het gaat om human capital en welvaart: “Het is hierbij interessant om te kijken naar andere plekken op de wereld waar twee of drie steden onder hetzelfde bestuur vallen. Als alle steden in de Randstad hun krachten zouden bundelen kom je qua inwonersaantal in een andere categorie steden uit de index terecht. Dan kun je jezelf vergelijken met peers als Toronto, Hong Kong en Chicago. Wat doen die steden op het gebied van veiligheid? Welke lessen kun je trekken uit elkaars beleid? Afhankelijk van de omvang van je populatie veranderen namelijk ook je mogelijkheden.”

Weinig ruimte voor verbetering
Amsterdam scoort nu vooral hoog in de categorie digitale veiligheid met zes van de in totaal acht toe te kennen punten. Clague: “Nederland heeft over het algemeen sterk beleid op het gebied van privacywetgeving. Als we kijken naar het percentage computers besmet met een virus of het aantal gevallen van identiteitsdiefstal, dan zie ik weinig ruimte voor verbetering. De gemeente Amsterdam zou cyber security teams kunnen oprichten, maar dat is dan ook onze enige suggestie. Het is met recht een smart city, een voorbeeld qua technologiegebruik en investeringen om de gevaren die technologie met zich meebrengt te beperken. In feite zou heel Nederland als case study van digitale veiligheid kunnen dienen voor andere landen.”

Lees meer over de Safe Cities Index in het rapport van the EconomistLaat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!