Een perfect project: ‘Utrecht Science Park werkt als een magneet’

Een nieuw gebouw betrekken of gebied ontwikkelen omdat het financieel of commercieel aantrekkelijk is. Of omdat het goed is voor de groei. Of van heel andere orde: omdat het zo goed staat op het cv van de ontwikkelaar. Niets van dat alles voor Floris de Gelder, directeur van het Utrecht Science Park: ‘Elke nieuwe ontwikkeling op het Utrecht Science Park heeft maatschappelijk nut.’

Het Prinses Máxima Centrum is een nieuw ziekenhuis in aanbouw. Een kinderkankerziekenhuis op het Utrecht Science Park. ‘Na realisatie is het Prinses Máxima Centrum het grootste ziekenhuis en onderzoekscentrum op het gebied van kinderkanker van Europa’, vertelt De Gelder met trots. Niet zozeer vanwege de omvang, of dat het onder zijn directeurschap wordt gerealiseerd, maar veel meer omdat met de komst van het Prinses Máxima Centrum op het Utrecht Science Park alle kennis op het gebied van kinderkanker samenkomt, deze kennis efficiënter kan worden ingezet en beter kan worden gedeeld. ‘Momenteel overleeft 75% van de kinderen met kanker deze ernstige ziekte. Uit onderzoek blijkt dat dit genezingspercentage omhoog kan naar 90 tot 95% als we onderwijs, onderzoek en ondernemerschap bij elkaar weten te brengen. Kijk, als je goed bent in het onderzoek naar kanker en je de kennis hebt over het ontwikkelen van medicijnen tegen kanker, dan wil je graag dat de mensen die deze medicijnen nodig hebben ze ook kunnen gebruiken. Het Prinses Máxima Centrum zorgt hiervoor.’

De binnenkant van de Life Sciences Incubator van boven, het nieuwste bedrijfsverzamelgebouw op het Utrecht Science Park, opgeleverd in november 2015. Hier zijn (startende) MKB bedrijven gevestigd

De binnenkant van de Life Sciences Incubator van boven, het nieuwste bedrijfsverzamelgebouw op het Utrecht Science Park, opgeleverd in november 2015. Hier zijn (startende) MKB-bedrijven gevestigd.

Het Utrecht Science Park

Het Utrecht Science Park, opgericht in 2011, is te vinden aan de oostkant van de stad Utrecht, op het voormalig universiteitsterrein De Uithof. Een terrein van 300 hectare waar meer dan tachtig organisaties, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven zijn gevestigd. De kennis en expertise die op het Utrecht Science Park aanwezig zijn, dragen bij aan een gezonde en duurzame maatschappij, nu en in de toekomst. ‘Het Utrecht Science Park is een maatschappelijk project met als doel de mensen gezonder, gelukkiger en welvarender te maken. Daarmee zijn de gebouwen, zoals het Prinses Máxima Centrum, geen doel, maar vooral een middel in ons streven’, vertelt De Gelder.

De binnenkant van de Life Sciences Incubator van onder, het nieuwste bedrijfsverzamelgebouw op het Utrecht Science Park, opgeleverd in november 2015. Hier zijn (startende) MKB bedrijven gevestigd.

De binnenkant van de Life Sciences Incubator van onder, het nieuwste bedrijfsverzamelgebouw op het Utrecht Science Park, opgeleverd in november 2015. Hier zijn (startende) MKB bedrijven gevestigd.

Maatschappelijke relevantie van het Utrecht Science Park

‘De maatschappelijke relevantie van het Utrecht Science Park maakt het project perfect’, aldus De Gelder. Neem alleen al het Prinses Máxima Centrum. Naast een toename in de genezing van kinderen met kanker stijgt de werkgelegenheid door de komst van het ziekenhuis met 1.000 fte. Bovendien draagt het, als academisch ziekenhuis, bij aan het onderwijs en wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelmethoden. ‘Op het Utrecht Science Park gebruiken wij kennis om de maatschappij beter te maken. Onze doelstelling halen we dan ook als wij onze kennis naar de maatschappij weten te brengen. Dat meten we aan de hand van de werkgelegenheid. Doel was om in tien jaar tijd op 3.000 arbeidsplaatsen te zitten, maar we zitten nu al op 5.000. Behoorlijk succesvol dus.’

Het Utrecht Science Park is geen vastgoedproject

Vastgoed dient bij het Utrecht Science Park als middel in een groter goed. De Gelder: ‘Gebouwen zijn zeker belangrijk, maar het Utrecht Science Park is allesbehalve een vastgoedproject. Een vastgoedbelegger wil standaard een gebouw neerzetten waarvan hij met zekerheid weet dat hij er de komende vijf jaar huuropbrengsten uit genereert. Die garantie kunnen wij niet geven. Wel kunnen wij een vastgoedontwikkelaar garanderen dat als hij een nieuw gebouw op het park neerzet, dit gebouw vol zit op de dag van oplevering.’ Volgens De Gelder werkt het Utrecht Science Park namelijk als een magneet voor start-ups, die op enige manier actief zijn op het gebied van klimaat, gezondheid of educatie. Die startende ondernemers vestigen zich in een van de bedrijfsverzamelgebouwen op het park, waar de faciliteiten aanwezig zijn om die jonge talentvolle mensen zoveel mogelijk op weg te helpen. Met adviezen en kennis bijvoorbeeld. Twee voorbeelden van start-ups zijn Snappcar en Solease. Het bedrijf Snappcar faciliteert mensen om elkaars auto te kunnen huren. Solease bevordert de verspreiding van zonnepanelen door het aanbieden van een laagdrempelige leaseconstructie. Twee voorbeelden van veel grotere bedrijven in de life-sciences-sector zijn Genmab en Merus. Genmab, opgericht door de Utrechtse onderzoeker Jan van de Winkel, geldt op dit moment als één van de grootste en snelst groeiende life-sciences-bedrijven van Europa. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs van Kopenhagen en bouwt op dit moment een groot nieuw gebouw op het USP, vlak naast de P&R. Merus is opgericht door de Utrechtse biotechondernemer Ton Logtenberg. Het bedrijf is vlak voor de zomer in  New York naar de Nasdaq gegaan.

Het Prinses Máxima Centrum gezien vanaf de Hoofddijk

Het Prinses Máxima Centrum gezien vanaf de Hoofddijk

Spanningsveld tussen maatschappelijk doel en vastgoed

‘Bij de ontwikkeling van het Utrecht Science Park hebben wij continu te maken met het spanningsveld tussen ons maatschappelijke doel op lange termijn en het kortetermijnrendement op gebouwen en grond. Heel duidelijk hebben we met de partners afgesproken, dat we een gezamenlijk doel voor ogen hebben op lange termijn en dat we ons daaraan vasthouden. Dat we het daar met elkaar over eens zijn, is misschien wel deels de kracht van dit project. Wij staan pas ontwikkeling van nieuw vastgoed toe als we er zeker van zijn dat het past binnen onze filosofie, dat er een relatie bestaat met de kennis die wij hier hebben. Dat is misschien wel iets dat ik anders zou doen als ik opnieuw aan de vooravond stond van zo’n project. Dan zou ik nog eerder bij vastgoedpartijen, institutionele beleggers, particuliere investeerders en dergelijke, de aantrekkelijkheid van het terrein onder de aandacht brengen’, bekent De Gelder.

Het Prinses Máxima Centrum gezien vanaf de bushaltes

Het Prinses Máxima Centrum gezien vanaf de bushaltes

Het Utrecht Science Park is een magneet

Dat leerpuntje maakt De Gelder niet minder trots. ‘Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? Dat het ons gelukt is om een gebied, dat nog niet eens zo heel lang geleden niet echt ontsloten was, weer toegankelijk te maken. Zo’n dertig jaar geleden wist eigenlijk niemand wat er zich hier op dit terrein allemaal afspeelde. Het terrein had het imago van een oud, grauw DDR-gebied. Nu heeft dat plaatsgemaakt voor een levendige, bruisende omgeving, waar iets wordt opgebouwd. Naast studenten, wetenschappers, onderzoekers en ondernemers die zich hier graag vestigen, zijn er veel investeerders en vastgoedpartijen die hier willen participeren, die hier willen ontwikkelen. Het Utrecht Science Park werkt als een magneet.’

Feiten en cijfers Utrecht Science Park

  • Oppervlakte 300 hectare
  • 1,2 miljoen m2 bebouwd
  • Investeringsprogramma 2013-2020 van EUR 1,2 miljard
  • Op dit moment beschikbare ruimte voor nieuwe ontwikkeling: indicatief 60.000 m2, passend binnen het profiel van het Utrecht Science Park
  • Aantal arbeidsplaatsen 22.000 (groei tot 27.000 in 2019)
  • Aantal studenten 50.000 (groei tot 60.000 in 2018)
Een foto van Floris de Gelder, met als achtergrond het Utrecht Science Park

Floris de Gelder, met als achtergrond het Utrecht Science Park

 Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!