amsterdam-1977920_1920

Bouwpaniek

2017 stond in het teken van analyses, opinies en congressen over hoe erg en omvangrijk de woningnood  is. De rode draad in alle betogen is dat de woningbouwproductie flink opgeschroefd moet worden: er moeten circa een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd, en snel. Het kunnen er ook enkele honderdduizenden minder zijn, maar duidelijk is dat er flink moet worden gebouwd en vooral in de Randstad en gewilde steden/stedelijke regio’s.

Verduurzaming

Dit jaar lijken we haast door te slaan in woningbouwpaniek en -angst. We weten allemaal dat angst een slechte raadgever is, maar toch lijkt het er soms op dat door het tekort aan woningen de hele economie vastloopt en we straks onder bruggen moeten slapen. Eigenlijk weten we best dat er in het kader van verduurzaming en duurzame verstedelijking geen echt makkelijke oplossingen zijn. Juist nu zijn nuchtere analyses nodig en zal er gewoon door betrokkenen heel hard moeten worden gewerkt. Naar elkaar wijzen en zwarte pieten richting gemeenten en woningcorporaties in het bijzonder als veroorzaker van de woningnood leidt tot niets. In menig stedelijke regio zie je dat door private en publieke partijen de urgentie meer en sneller te bouwen in de bestaande stad gewoon wordt erkend. Paniekerige (lobby)oproepen van belangenorganisaties uit de bouw- en vastgoedsector lijken soms te suggereren of er lokaal en regionaal niets gebeurt.

Gelukkig is in korte tijd het besef gegroeid dat de meerderheid van de woningen gewoon in bestaand stedelijk gebied kunnen worden gebouwd. Er zijn lege/onbenutte gebouwen, plekken en locaties genoeg waar je woningen kan bouwen en soms stapelen. Ook dat hoort bij de noodzakelijke verduurzaming waar we voor staan.

Nieuwe Vinexwijken?

Duidelijk is dat fors wordt ingezet op zeker 5-600.000 woningen bouwen in de bestaande stad. Ik ontken niet dat dit complexer en langduriger kan zijn dan snel en makkelijk bouwen in de wei, dus het is goed dat er wordt gekeken naar ons huidige stelsel van regels en vergunningen. Als we zo doorgaan, is bouwen in het weiland straks de spreekwoordelijke druppel. Landelijk wordt dit ook opgepakt. Minister Ollongren start gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders die moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. Ook komt er permanent landelijk overleg met brancheorganisaties en belanghebbenden.

Nimbytrend

Het is zaak dat we in al het ‘bouwen, bouwen, bouwen-geweld’ naast ruimte voor groen en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte ook oog hebben voor de werkfunctie van de stad. Er moet immers ook gewoon gewerkt worden. Er zijn ook ‘niet-kenniswerkers’ die gewoon in een bedrijfspand werken en niet doen aan flexibel werken aan huis, in de stad, op het station of onderweg. De laatste tijd zie je een soort Nimbytrend om alle meer industrieel getinte functies op niet altijd even ‘mooie’ bedrijfslocaties, ergens de regio in te duwen of kortzichtig te zeggen dat industrie toch naar het buitenland vertrekt of dat we een diensteneconomie zijn. Geheel terecht wijst Cushman&Wakefield op het dreigende tekort aan bedrijfsruimte en opdrogen van de ruimte voor maakindustrie in de steden. In de stad gelegen werklocaties vervullen een cruciale sociaal-economische functie. Illustratieve voorbeelden zijn de Binckhorst in Den Haag, De Waard in Leiden, Waarderpolder in Haarlem, Zaanoevers/Achtersluispolder Zaanstad, Lage Weide Utrecht, de Isselt Amersfoort, de Rietvleden Den Bosch, de Hurk Eindhoven. De Stadsvernieuwingstijd, waar veel bedrijven de stad uit zijn ‘gedrukt’ en waarna functiemenging als logische tegenreactie volgde, heeft ons wel geleerd dat je de werkfunctie in de stad moet koesteren. Vergeten wordt dat een bedrijf vaak onderdeel is van een keten en ecosysteem van diverse bedrijven in een regio. Over dit ecosysteem van afnemers, toeleveranciers, werknemers, producten en scholingsorganisaties hoor je vaak weinig.

 

Dr. Cees-Jan Pen, lector de Ondernemende Regio Fontys Hogescholen

Lees deze blog volledig op www.bouwkennisblog.nl/bouwpaniekLaat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!