Server room center exchanging cyber datas and connections 3D rendering

Blockchain in vastgoed: wat moet u weten?

Blockchain technologie: nu voelt het nog als een ver-van-je-bed-show, maar deze technologie wordt door velen gezien als de grootste technologische innovatie sinds de komst van het internet. Blockchain zorgt voor transparante verwerking van grote hoeveelheden data, waarmee het wordt aangemerkt als significante ‘disruptive technology’ voor de vastgoedsector. Deze technologie is uitermate geschikt voor het registreren van transacties, registraties en contracten. Ook al staat de toepassing van Blockchain nog in de kinderschoenen, het tempo van ontwikkelingen ligt razend hoog. Wat moet u weten over Blockchain?

1 De essentie van Blockchain

Online register
Blockchain is een gedecentraliseerd online register van transacties, waarbij iedere gebruiker een exacte kopie van het register tot zijn beschikking heeft. Daarnaast is het register beveiligd, waardoor eerder gedane transacties niet kunnen worden gewijzigd. Nadat de betrokken partijen een transactie goedkeuren, worden de gegevens met sterke cryptografie versleuteld en simultaan in het hele netwerk van gebruikers vastgelegd. Tot slot wordt iedere transactie door het netwerk gevalideerd, wat misbruik praktisch onmogelijk maakt. Door de onomkeerbare beveiliging, de automatische versleuteling en het gedecentraliseerde logboek is het proces extreem betrouwbaar, controleerbaar en transparant.

Digitale revolutie
Blockchain heeft de potentie om de digitale wereld te revolutioneren. Naast de alom bekende toepassing als betaalmiddel (Bitcoin) zijn er talloze andere toepassingen te noemen. Zo experimenteert Maersk met een eigen Blockchain, waarop een soort digitaal paspoort voor containers wordt bijgehouden. De havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen willen ook de technologie achter de Bitcoin gebruiken om containeroverslag veiliger te maken. Overheden en financiële instellingen willen het Know Your Customer-proces vereenvoudigen en standaardiseren via Blockchain, om snel na te kijken of de identiteitsgegevens van een klant wel kloppen. Veel ‘Internet of Things’-verbonden smart devices worden gebaseerd op de Blockchain technologie, wat nieuwe business modellen mogelijk maakt in de deeleconomie van zelfrijdende auto’s, e-bikes en andere apparaten. Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos!

2 Blockchain in de vastgoedsector

Derden overbodig
Allereerst maakt Blockchain het mogelijk dat gegevens veilig en snel gedeeld worden, waardoor transacties plaats kunnen vinden zonder tussenkomst van derden. Voorheen was hiervoor de handtekening van derden, zoals een notaris of bank, vereist. Blockchain elimineert dus de menselijke vertrouwensfactor en digitaliseert en decentraliseert de registratie van transacties. Doordat transacties real-time worden bijgehouden, levert de Blockchain een belangrijke bijdrage aan de volledigheid van gegevens.

Smart contracts
Ten tweede maken zogenaamde ‘smart contract’ toepassingen via Blockchain het mogelijk om veilig en controleerbaar huurovereenkomsten aan te gaan. De Blockchain biedt een platform waarop de overeenkomsten door alle betrokken partijen kunnen worden ingezien, waarbij de software vastlegt onder welke condities acties moeten worden ondernomen. Dit is uitermate geschikt bij flexibele verhuurmodellen, die tegenwoordig sterk in opkomst zijn. Blockchain kan helpen het verhuurproces te vereenvoudigen, de bezettingsgraad hoog te houden en het debiteurenrisico te minimaliseren. Daarmee draagt Blockchain bij aan de optimalisatie van het rendement.

Complete en volledige info
Tot slot biedt Blockchain hulp bij (complexe) due diligence trajecten. Gegevens op een Blockchain-netwerk zijn namelijk toegankelijk voor alle gebruikers en worden door het netwerk gevalideerd. Hiermee ontstaat consensus over de juistheid en volledigheid van gegevens, zoals huurvoorwaarden en de juridische en technische toestand van het vastgoed.

3 Blockchain-pilots in vastgoed

Op dit moment worden diverse proefballonnen opgelaten met Blockchain. Zo is het dankzij deze technologie al mogelijk om gedeeltelijk eigenaar te worden van vastgoed, wat gericht en rechtstreeks investeren in vastgoed toegankelijk maakt voor iedereen. Voor potentiële (particuliere) beleggers is het hiermee mogelijk direct gedeeld eigenaar te worden van een object zonder dat dit via bijvoorbeeld een fonds hoeft te lopen.

Ook draaien er pilots bij de verschillende grootbanken in Nederland op het gebied van vastgoedfinancieringen. De Blockchain-technologie maakt het mogelijk vertrouwelijke informatie veilig te delen met meerdere partijen (eigenaar, bank, taxateur). Banken kunnen hierdoor effectiever en adequater sturen op en reporten over de portefeuille met vastgoedfinancieringen.

Tot slot kunnen, zoals hierboven besproken, huurovereenkomsten worden gedigitaliseerd en vastgelegd op de Blockchain. Door deze processen te digitaliseren wordt veel tijdswinst geboekt. Informatie uit contracten kan makkelijker ontsloten worden en door het automatisch uitvoeren van contractuele afspraken (Als dit… dan dat…) wordt er gestuurd op gebeurtenissen. Inmiddels lopen verschillende pilots waarmee wordt geëxperimenteerd met het digitaal vastleggen van huurovereenkomsten.

4 Belangrijke stappen

Ook al staat de vastgoedsector niet bekend om innovatie, toch vindt er wel verandering plaats. Denk aan de standaardisatie van huurovereenkomsten, de transformatie van kantoorpanden tot appartementencomplexen of toepassing van flexibele huurovereenkomsten. De laatste jaren zijn ook voorzichtig de eerste belangrijke stappen gezet in de toepassing van de Blockchain-technologie. Het succes van deze Blockchain-vastgoedpilots bewijst de meerwaarde van de technologie. Er zijn nog meer initiatieven en/of pilots nodig voordat deze nieuwe technologie breed zal worden omarmd en toegepast, gezien de diversiteit van stakeholders die data zal moeten gaan opslaan in een Blockchain.

Een belangrijk aspect voor een brede uitrol van de Blockchain-technologie is de uniformiteit en daarmee vergelijkbaarheid van data. Banken zijn al verplicht zich te houden aan SBR (Standaard Bedrijfsrapportages) voor het aanleveren van financiële informatie. Om een werkbaar resultaat te behalen dient hetzelfde te gebeuren binnen de vastgoedsector en moeten alle relevante variabelen benoemd en gewaardeerd worden. Wat wordt verstaan onder een netto aanvangsrendement? Welke kosten haal je van je huurstroom af? En wat is een netto verhuurbare meter? Alleen als alle betrokken partijen dezelfde definities als uitgangspunt nemen, ontstaat er meerwaarde.

5 Wat het oplevert

Samenwerking en transparantie
Blockchain bevordert de samenwerking binnen de keten: alle gebruikers in het netwerk krijgen beschikking over uniforme en correcte data. Daarnaast controleren meerdere partijen de herkomst en het eigendom van informatie. De beschikbaarheid en transparantie van data zal bijdragen aan de verdere professionalisering van de vastgoedsector.

Efficiency en flexibiliteit
Met Blockchain kan snel en flexibel worden ingespeeld op gebeurtenissen door het instellen van smart contracts. Dit zorgt naast flexibiliteit voor huurders en verhuurders ook voor administratieve verlichting. Bovendien is het mogelijk event-driven beslissingen te nemen door de real-time beschikbaarheid van data. Wanneer Blockchain succesvol wordt ingezet, zorgen onder andere deze algoritmes voor administratieve verlichting en kan de focus volledig komen te liggen op data-analyse en besluitvorming.

Cushman & Wakefield volgt de toepassingen van Blockchain nauwlettend en draagt actief bij aan onderzoek naar de verkenning en ontwikkeling van Blockchain-applicaties in het vastgoed. Organisatiebreed is de digitale transformatie ingezet met het Big Data project, dat gericht is op optimaal gebruik van kwalitatief hoogwaardige data. Nu beslismomenten steeds digitaler worden en de nadruk ligt op data-driven werken, zetten vastgoedadviseurs nieuwe technologie als Blockchain in om toekomstgericht advies te geven. Elsbeth Quispel, Head of Strategy & Innovation en verantwoordelijk voor het Big Data project, zegt hierover: “Om als sector Blockchain volledig te kunnen adapteren is het essentieel om gebouwgerelateerde data goed vast te leggen en afspraken te maken over de taxonomie (SBR). Tot dan kan Blockchain alleen delen van bijvoorbeeld transactieprocessen ondersteunen. Initiatieven in de vorm van pilots geven inzicht in de rol die Blockchain kan spelen met betrekking tot datakwaliteit en transparantie en zijn dus van groot belang voor de sector en haar innovatiekracht.”

Over de auteurs

Timco Toppen is Data Specialist & Real Estate Advisor Capital Markets bij Cushman & Wakefield.

Stefan Janssen is Data Analyst & Real Estate Advisor Capital Markets bij Cushman & WakefieldLaat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!