Akzo Nobel Center 1

AkzoNobel Center: een modern gebouw, een moderne manier van werken

15.000 vierkante meter kantooroppervlakte efficiënt benutten. De crisis bood AkzoNobel als ‘geluk bij een ongeluk’ de kans om langer na te denken over haar vastgoedstrategie. Het resultaat: organisatiebreed een moderne manier van werken, een ‘gezond’ gebouw dat plaats biedt aan 650 tot 800 medewerkers in plaats van aan 250 en een gebouw dat helemaal des AkzoNobels is.

Foto’s: Frank Hanswijk

Soms haalt de tijd je in. En moet je terugkomen op een eerder genomen besluit. Zo ook AkzoNobel. In 2007 besloot de directie het hoofdkantoor te verplaatsen naar de Amsterdamse Zuidas. Eerst naar een tijdelijke huisvesting voor honderd man om later haar intrek te kunnen nemen in een nieuw te bouwen kantoorgebouw dat ruimte moest bieden aan 250 werkplekken. Echter, in 2010 ging dit plan ten gevolge van de crisis de ijskast in.

Onnodig veel vierkante meters

AkzoNobel beschikte op dat moment niet over een eigen vastgoedafdeling. Wel in 2012. Roland Huitink, Director Real Estate: ‘AkzoNobel is een typisch chemisch bedrijf, waar de mensen traditioneel allemaal in eigen kantoortjes werkten.

Akzo Nobel Center 3

Door die cultuur te doorbreken, zouden we het nieuwe gebouw veel efficiënter kunnen gebruiken.’ Folkert van Hagen, de architect die het nieuwe kantoorgebouw had ontworpen, bevestigt dat: ‘Individuele kantoortjes nemen onnodig veel vierkante meters in beslag. Bovendien is als gevolg van het moderne werken gemiddeld de helft niet in gebruik, omdat mensen vanuit huis werken, bij de klant, of ze zijn op reis of op cursus. Door het gebouw te voorzien van een open, transparante ruimte met flexibele werkplekken, in plaats van allemaal hokjes, ontstaat een toekomstbestendig gebouw voor de komende 20 jaar dat plaats biedt aan wel 650 tot 800 medewerkers.’

Inrichting gebouw in combinatie met moderne manier van werken

AkzoNobel had daar wel oren naar en ging voor het nieuwe plan van het AkzoNobel Center opnieuw te rade bij Van Hagen.

Akzo Nobel Center 4

‘We hebben een uitgebreide, zeer interessante discussie gevoerd over de inrichting van het gebouw in combinatie met de moderne manier van werken’, aldus de architect. De buitenkant bleef ongemoeid, die was goed. ‘Waar AkzoNobel vooral dacht in aantallen mensen, vergaderzalen et cetera, heb ik het gebouw vanuit de menselijke kant benaderd. Wat wil je er gaan doen? Waarom? Wat wil je bewerkstelligen? Hoe voelt dat? Wat levert het op? Dat heeft geleid tot een ontwerp dat natuurlijk aanvoelt. Qua dynamiek, looproutes, reuring die ontstaat en plekken die ruimte bieden om rustig te kunnen werken bijvoorbeeld. Het was een hele puzzel.’ Huitink: ‘Wat wij exact wilden, wisten we niet. Daarin heeft de architect ons moeten begeleiden door het stellen van de juiste vragen. Zo is akoestiek en het beperken van geluidsoverlast essentieel in een moderne setting waar we ruime aandacht voor hebben gehad onder begeleiding van de architect. Daardoor is nu een natuurlijke overgang gecreëerd van het Atrium, waar het relatief rumoerig is, via een daaromheen liggende ring met vergaderzalen, naar een ring met rustige werkplekken. Dus geen standaard vierkante ruimte met werkplekken dat dan een open space wordt genoemd. Ook wilden wij onder meer weten wat het moderne werken betekent voor onze mensen die gewend zijn in kantoortjes te werken. En welke uitwerking het nieuwe plan heeft op de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heeft het nieuwe plan een enorme impact op de totale footprint van de organisatie. De kantoren in Amersfoort en Hoofddorp, waar zo’n 600 medewerkers zaten, konden sluiten.’

Inrichting bevordert samenwerking en interactie

Akzo Nobel Center 2

Van Hagen geeft aan uitermate verheugd te zijn met het uiteindelijke resultaat. ‘Achteraf ben ik blij dat het oorspronkelijke plan destijds on hold is gezet. Ik heb het idee dat we nu een veel gezonder gebouw hebben neergezet.’ Zijn ontwerp heeft hij gebaseerd op vier uitgangspunten: sustainability, innovatie, samenwerking en transparantie. Huitink: ‘Het moderne werken en de inrichting met allemaal flexibele werkplekken bevordert de samenwerking en de interactie. Alles is open, je komt elkaar letterlijk tegen. En ben je op de derde verdieping, dan zie je de mensen op de vijfde verdieping. Er is veel meer contact. Het gebouw en de inrichting nodigen uit om anders te werken. En efficiënt met het gebouw om te gaan. Zo is er een koffiebar voor een informeel samenzijn, zijn er vergaderzalen, ruimtes waar je je kunt terugtrekken voor een conference call of plekken waar je rustig en geconcentreerd kunt werken.’ Over hoe de uitgangspunten innovatie en sustainability tot uiting komen in het AkzoNobel Center zegt Huitink: ‘Het gebouw heeft het BREEAM Excellence certificaat. Zonnepanelen op het dak, warmte-/koudeopslag in de grond om de temperatuur te regelen, dubbele facade voor een efficiënte energieregeling, interactieve whiteboards, apps waarmee licht- en temperatuur te regelen zijn en de prominente aanwezigheid van de trap stimuleert het trapgebruik boven het gebruik van de lift.’

Ruime aandacht voor de transitie

Intrek nemen in een nieuw gebouw is nog tot daaraan toe, maar tegelijkertijd een aloude cultuur inruilen voor een nieuwe, moderne manier van werken, is van geheel andere orde. Huitink: ‘Dit was volstrekt nieuw voor ons. We hebben intern een stuurgroep opgezet, met daaronder diverse werkgroepen – zoals HR, Facility Management, Bouwgroep, Beveiliging, Veiligheid, Communicatie, Identity en Change Management – om de overgang naar het AkzoNobel Center én het moderne werken zo flexibel mogelijk te laten verlopen.

Akzo Nobel Center 5

We hebben tweeëneenhalf jaar geïnvesteerd in die transitie. Heel belangrijk was de rol van de werkgroep Change Management daarin. Dat mensen weten wat er in het nieuwe gebouw van ze verwacht wordt, hoe er te werken. Je moet je voorstellendat een deel van onze mensen al hun hele werkzame leven carrière maken bij hetzelfde bedrijf. Zij zijn, bij wijze van spreken, gewend in geval van een promotie een groter kantoor te mogen betrekken. Ineens kwam iemand ze vertellen dat ze helemaal geen kantoor meer hebben.  Je kunt je voorstellen wat voor een cultuurschok dat teweeg bracht.’

Akzo Nobel Center 6

Ook leaseregeling maakte deel uit van de transitie

Over het hele proces is intensief nagedacht. Vanaf het eerste moment maakte Van Hagen als architect deel uit van het team. Volgens Van Hagen moest dat ook wel, omdat je een gebouw probeert te ontwerpen dat past bij de organisatie, bij de mensen. En andersom. De mensen moesten ook het gevoel ontwikkelen dat het nieuwe gebouw echt een AkzoNobel gebouw is en dat de nieuw manier van werken de AkzoNobel-manier is. Al tijdens de bouw vonden rondleidingen plaats voor medewerkers en werden kasten opgeruimd om het papierloos werken te bevorderen. Huitink: ‘Het gebouw en de moderne manier van werken, is vrij snel gemeengoed geworden. De allergrootste discussie is gevoerd over “de eigen parkeerplaats”. De gemeente Amsterdam heeft als norm één parkeerplaats per 250 vierkante meter kantoor. Gevolg is dat de overgang naar ons nieuwe AkzoNobel Center ook geleid heeft tot een aanpassing van onze leaseregeling. Onze mensen worden nu gestimuleerd met het openbaar vervoer te komen. We hebben de verhuizing echt organisatiebreed aangepakt.’

Akzo Nobel Center 7

Perfect project

Van Hagen veert nog eens op als hem gevraagd wordt waarom het AkzoNobel Center nu zo’n perfect project is geweest. ‘Dat is tweeledig. Enerzijds is de hele procesgang een en al teamwork geweest. Aannemer, belegger, ontwikkelaar, iedereen heeft elkaars standpunten gerespecteerd en waar nodig is consensus bereikt. Anderzijds heeft AkzoNobel zich het project en het gebouw van begin af aan helemaal toegeëigend. “Dit zijn wij, dit is wie we willen zijn en hoe we willen werken.” AkzoNobel heeft volop bezit genomen van het ontwerp. Qua gedachtengoed was het al op de tekentafel van AkzoNobel. Als gebruiker had AkzoNobel een idee en dit is wat we bedacht hebben. Het hele proces heeft ervoor gezorgd dat het project binnen de deadline is opgeleverd en AkzoNobel er op 4 januari van dit jaar is ingetrokken en direct van daaruit aan het werk is.’Laat uw ervaring, mening en/of visie horen en praat mee over dit Duidelijk. bericht

Voeg uw eigen reactie toe

Vertel ons uw mening!